Wspólnie
wybierzemy
najlepszy scenariusz

Problemy z sukcesją

Masz wątpliwości dotyczące przyszłości Twojej firmy w obliczu braku sukcesora? Przedstawimy najlepsze opcje i pomożemy w podjęciu mądrej decyzji

Bezpieczna sprzedaż firmy

Pomożemy zwiększyć wartość
Twojej firmy i bezpiecznie przeprowadzić proces jej sprzedaży. Wesprzemy Cię kompleksowo, na każdym etapie transakcji

Nasz sprawdzony
proces sprzedaży firmy

Ocena szans
i ryzyk

Przeanalizujemy Twoją sytuację
 i pomożemy w podjęciu
właściwej decyzji

Maksymalizacja wartości
przedsiębiorstwa

Pomożemy w przygotowaniu
firmy do sprzedaży na jak
najlepszych warunkach

Bezpieczna
transakcja

Przeprowadzimy Cię przez transakcję, ograniczając Twoje zaangażowanie do
niezbędnego minimum

Jak może wyglądać
sprzedaż Twojej firmy?

Pomożemy kompleksowo – od omówienia Twoich indywidualnych celów i przedstawienia najlepszych opcji strategicznych, aż do kompletnego przeprowadzenia i zamknięcia transakcji

ETAP I

Warsztaty
strategiczne

Pomożemy sprecyzować Twoje osobiste cele i motywy

Przedstawimy opcje strategiczne i omówimy
optymalne scenariusze - dla Ciebie i Twojej firmy

Przedstawimy czynniki zwiększające atrakcyjność Twojej firmy

Wyjaśnimy proces i kamienie milowe sprzedaży firmy

Przedstawimy różne warianty transakcji

Omówimy obszary ryzyka i jak się na nie przygotować

ETAP II

Przygotowanie firmy
do sprzedaży

Gruntownie przeanalizujemy Twój biznes i zidentyfikujemy obszary wymagające zmian przed sprzedażą

Sporządzimy wycenę Twojej firmy

Pomożemy w budowie wartości i efektywnym wdrożeniu koniecznych zmian

ETAP III

Proces
transakcyjny

Wspólnie zaktualizujemy Twoje cele w oparciu
o przeanalizowane opcje strategiczne i zbudowaną wycenę

Ustalimy profil optymalnego inwestora

Sporządzimy materiały dla inwestorów

Przeanalizujemy rynek i przedstawimy firmę inwestorom

Wesprzemy Cię w negocjacjach warunków transakcji

Pomożemy w udanym zamknięciu i rozliczeniu transakcji

Historie naszych klientów

Albert Jerka
AZ.pl

Korzystając z naszego wsparcia, sprzedał firmę IT branżowemu inwestorowi zagranicznemu

Andrzej Bartnicki,
Cinema 3D

Zrealizował z nami sprzedaż swojej sieci kin wiodącemu globalnemu operatorowi

Albert Jerka
AZ.pl

Korzystając z naszego wsparcia, sprzedał firmę IT branżowemu inwestorowi zagranicznemu

Andrzej Bartnicki,
Cinema 3D

Zrealizował z nami sprzedaż swojej sieci kin wiodącemu globalnemu operatorowi

Pomogliśmy