JR Invest

Działalność spółki JR INVEST S.A. (obecnie JR Holding) polega na nabywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych lub przejmowaniu podmiotów, które są właścicielami takich nieruchomości, a po przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji – ich wynajmie lub sprzedaży. Po nabyciu budynków, które są w dużym stopniu nieefektywnie zarządzane, Spółka przeprowadza niezbędne remonty i modernizacje, jeśli wymaga tego stan nieruchomości oraz wprowadza usprawnienia w sposobie zarządzania, zmieniając również często strukturę najemców.

Jak pomogliśmy?

  • relacje inwestorskie i outsourcing obowiązków informacyjnych spółki notowanej na NewConnect
  • wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect

Branża klienta

Podobne projekty