Pure Biologics

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną specjalizującą się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym.

Spółka prowadzi także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod.

Jak pomogliśmy?

PROFESCAPITAL zorganizował proces wprowadzenia spółki do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect, obejmujący:

  • sporządzenie Dokumentu Informacyjnego
  • sporządzenie i złożenie do GPW wniosków o dopuszczenie do obrotu
  • przeprowadzenie procedury zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego przez GPW
  • przeprowadzenie procedury dematerializacji akcji w KDPW
  • koordynację przygotowania uroczystości debiutu

Ponadto:

  • doradztwo w obszarze obowiązków informacyjnych spółki publicznej

Branża klienta

Podobne projekty