Zakup firmy

Wspieramy przedsiębiorców w zorganizowaniu procesu zakupu udziałów
i towarzyszymy im aż do udanego zamknięcia transakcji.

Pomagamy dostrzec ryzyka i doradzamy, jak je ograniczyć.

Nasz proces obejmuje:

  1. Pomoc w określeniu celów, jakie zakup ma przynieść
  2. Analizę rynku i identyfikację interesujących podmiotów
  3. Inicjację spotkań z potencjalnymi firmami do zakupu
  4. Wstępna analizę potencjalnego celu zakupu
  5. Wsparcie w negocjacjach
  6. Towarzyszenie w transakcji do samego końca, czyli do momentu
    zawarcia umowy zakupu

Możemy wspomagać naszego Klienta w całym procesie lub stosownie do oczekiwań partnera –
w wybranych etapach zakupu firmy.

Historie naszych klientów

Piotr Kolbusz
Exclusive Apartments

Skorzystał z naszej pomocy przy zakupie firmy aparthotelowej, którą później kilkukrotnie rozbudował

Andrzej Jurczak
Grodno

Umocnił pozycję rynkową swojej firmy, realizując z naszą pomocą strategiczne przejęcie

Piotr Kolbusz
Exclusive Apartments

Skorzystał z naszej pomocy przy zakupie firmy aparthotelowej, którą później kilkukrotnie rozbudował

Andrzej Jurczak
Grodno

Umocnił pozycję rynkową swojej firmy, realizując z naszą pomocą strategiczne przejęcie

Pomogliśmy