Delko

DELKO S.A. jest wiodącym dystrybutorem produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu. Firma powstała w 1995 r.

Jak pomogliśmy?

  • pozyskanie 14,2 mln zł w drodze pierwszej oferty publicznej akcji (IPO)
  • sporządzenie prospektu emisyjnego
  • wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW
  • obsługa relacji inwestorskich – zarządzanie kampanią przy IPO oraz przygotowanie do funkcjonowania jako spółka publiczna
  • usługi zarządzania przedsiębiorstwem i restrukturyzacji operacyjnej
  • doradztwo finansowe w procesie konsolidacji grupy zakupowej, struktury potencjalnej transakcji, wyceny grupy i jej uczestników, ustalenia parytetów, wsparcie w negocjacjach pomiędzy akcjonariuszami
  • zaaranżowanie i realizacja zakupu 100% udziałów spółki Delko Księżycowa

Branża klienta

Podobne projekty