SMS Kredyt

SMS Kredyt udziela osobom fizycznym pożyczek ratalnych przez internet, SMS, telefon oraz u pośredników finansowych. Spółka działa głównie poprzez współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski.

Jak pomogliśmy?

  • doradztwo przy publicznej emisji obligacji o wartości 3 mln zł
  • pozyskanie kapitału poprzez emisje obligacji w trybie oferty prywatnej o wartości 20 mln zł
  • wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect i usługi Autoryzowanego Doradcy
  • obsługa relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółki giełdowej
  • doradztwo w niepublicznej emisji akcji o wartości 3 mln zł

Branża klienta

Podobne projekty