Rank Progress

Rank Progress S.A. to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i lider w realizacji powierzchni handlowych.
Na rynku nieruchomości aktywnie działa od 1997 r. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji wielkopowierzchniowych centrów handlowych, śródmiejskich galerii handlowych, inwestycji mieszkaniowych
i krótkoterminowych projektów o wysokiej rentowności.

Jak pomogliśmy?

  • zaaranżowanie 5 transakcji pakietowej sprzedaży akcji o łącznej wartości 48 mln zł
  • pozyskanie 150 mln zł kapitału poprzez emisje obligacji w trybie ofert prywatnych
  • pozyskanie 50 mln zł kapitału poprzez pierwszą publiczną emisję akcji (IPO)
  • sporządzenie prospektu emisyjnego
  • wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW
  • obsługa relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółki giełdowej
  • doradztwo w zakresie strategii pozyskiwania kapitału na niepublicznym
    i publicznym rynku finansowym

Branża klienta

Podobne projekty