Doradztwo GPW

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm doradczych działających na polskim rynku kapitałowym. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla spółek giełdowych, pomagając w pozyskaniu kapitału, obowiązkach informacyjnych, relacjach inwestorskich i PR finansowym.

Od 14 lat z rzędu otrzymujemy najwyższą ocenę GPW, plasując się w ścisłej czołówce Autoryzowanych Doradców NewConnect. Od 12 lat jesteśmy firmą partnerską GPW dla MŚP.

logo GPW MSP rgb

 

Nasze usługi obejmują m. in.:

 • doradztwo przy emisjach akcji i wprowadzeniu do obrotu na GPW/NewConnect,
 • usługi Autoryzowanego Doradcy,

a także:

Doradztwo w obszarze obowiązków informacyjnych

 • weryfikację istotności zdarzeń pod względem konieczności raportowania,
 • sporządzanie projektów raportów bieżących i okresowych,
 • nadzór nad terminowością publikacji raportów,
 • wsparcie w obsłudze zdarzeń korporacyjnych pod kątem KDPW,
 • weryfikację polityki informacyjnej w kontekście Dobrych Praktyk,
 • doradztwo w komunikacji z instytucjami rynku kapitałowego.

Relacje inwestorskie

 • opracowanie strategii komunikacji,
 • organizację spotkań zarządów z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi,
 • tworzenie prezentacji i materiałów informacyjnych dla inwestorów,
 • prowadzenie bieżącej komunikacji z inwestorami.

PR finansowy

 • prowadzenie biura prasowego spółki giełdowej,
 • nadzór nad informacjami przekazywanymi mediom finansowym i gospodarczym,
 • kontakt z dziennikarzami i inicjowanie publikacji.

Historie naszych klientów

Michał Kornacki
IMS

Pozyskał z nami kapitał na rozwój swojego biznesu – dziś lidera branży marketingu sensorycznego

Andrzej Jurczak
Grodno

Umocnił pozycję rynkową swojej firmy, realizując z naszą pomocą strategiczne przejęcie

Michał Kornacki
IMS

Pozyskał z nami kapitał na rozwój swojego biznesu – dziś lidera branży marketingu sensorycznego

Andrzej Jurczak
Grodno

Umocnił pozycję rynkową swojej firmy, realizując z naszą pomocą strategiczne przejęcie

Pomogliśmy