Global Cosmed

Global Cosmed Group zrzesza powiązane kapitałowo
i organizacyjnie firmy kosmetyczne i chemiczne, różniące się specjalizacją produkcyjną oraz funkcjami: wytwórczą, usługową i dystrybucyjną. Oferta Grupy obejmuje wyroby zaspakajające szeroki wachlarz potrzeb konsumentów, związanych z dbałością o ciało i czystość w domu.

Jak pomogliśmy?

  • Doradztwo finansowe w zakresie strategii pozyskania kapitału na rynku publicznym.

Podobne projekty