ATON-HT

ATON-HT S.A. działa na rynku od sierpnia 2005 r. Firma funkcjonuje w obszarze innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów.

Jak pomogliśmy?

  • pozyskanie łącznie 19 mln zł kapitału w drodze 3 emisji akcji w trybie oferty prywatnej
  • wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect
  • obsługa relacji inwestorskich i obowiązków informacyjnych spółki publicznej
  • usługi Autoryzowanego Doradcy

Branża klienta

Podobne projekty