Client story

Michał

IMS

He raised with us capital for the development of his business. Today his company is a leader of sensory marketing solutions

Michał Kornacki jest prezesem i założycielem IMS S.A. działającej w branży marketingu sensorycznego. Oferowane przez firmę rozwiązania audio, video i aroma, służące tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscach sprzedaży, wykorzystywane są przez wiodące sieci handlowe na 16 rynkach europejskich.

By rozwinąć IMS do obecnych rozmiarów, Michał musiał zadbać o pozyskanie odpowiedniego finansowania. W kluczowym dla spółki okresie przekonał do swojego biznesu szereg inwestorów, pozyskując w drodze emisji akcji blisko 13 mln zł.

Historia sukcesu IMS

Efekty

13 mln zł
pozyskane finansowanie
3 rundy
finansowania na przestrzeni 14 miesięcy
Nowi klienci,
w tym zagraniczni
53 mln zł
roczne przychody IMS

?Z PROFESCAPITAL kilkukrotnie współpracowaliśmy przy transakcjach pozyskania kapitału. Nasi Partnerzy organizowali proces kompleksowo ? przygotowali wszystkie niezbędne dokumenty, znaleźli odpowiednich inwestorów i towarzyszyli nam w rozmowach, aż do udanego zamknięcia transakcji. Nasze wspólne projekty zawsze kończyły się sukcesem i były bardzo ważne dla rozwoju IMS.?